Hvordan får du indflydelse?

Alle Kommunalbestyrelsens møder er offentlige og alle har ret til at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Som borger har du også mulighed for at få indflydelse via høringer med mere.

Spørgetid

Enhver borger i Lejre Kommune - bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer - kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.  Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Spørgetiden ved Kommunalbestyrelsen starter kl. 18.00. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.
Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige besvarelser udleveres også til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Der er kun spørgetid ved kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ovenstående er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008.

Hvordan skal spørgsmålene opbygges?

Spørgsmålene skal være korte og skal normalt kunne fremsættes på et minut og besvares kort. Herudover kan der gives tid til en kort replik og svar.

Borgmestersekretariatet står til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til formulering af spørgsmål.
Kontakt via ks-sekekretariat@lejre.dk

Offentlig høring

Ifølge Planloven skal kommunernes kommune- og lokalplaner i høring. En offentlig høring skal sikre, at borgerne og andre interessenter høres tidligt ved væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Se de aktuelle høringer her