Lejre Kommunes officielle politikker

I Rådssalen træffes på hvert møde mange beslutninger. Nogle er dog større end andre. Her kan du se en liste over de gældende Politikker, som Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har vedtaget: