Ansvaret for det nære

Folketinget bestemmer de overordnede lovgivningsmæssige rammer, f.eks. at der skal være hjemmehjælp til de ældre. Mens kommunerne bestemmer over de nære og lokale forhold: Kommunerne har ansvaret for administrationen og driften af mange service opgaver og har dermed betydning for, hvordan hjemmehjælpen helt konkret skal indrettes.