Hvem kan blive lægdommer?

Det er almindelige borgere, som kan blive nævninge og domsmænd. For at komme i betragtning kræver det, at du:

  • ikke har været straffet for alvorlig lovovertrædelse
  • ikke fylder 80 år i peroden 1. januar 2020 - 31. december 2023.
  • ikke har helbredsproblemer som forhindrer dig i arbejde som lægdommer. Fx skal du kunne se og høre godt nok
  • har valgret til Folketinget
  • bor i Lejre Kommune. 

Følgende er udelukket fra at blive lægdommer:

  • Ministre
  • Ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i departementernes underordnede myndigheder
  • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, fængselsbetjente og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • Advokater og advokatfuldmægtige
  • Præster i folkekirken og andre trossamfund