Villy Hauritz (F)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Økonomiudvalget
Udvalget for Børn & Ungdom
KL's Delegeretmøde (personlig stedfortræder for Mikael Ralf Larsen)
Valgbestyrelse ved kommunale valg
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Trællerupskolen)
Hegnssynet (Formand)