Tina Mandrup

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Line Holm Jacobsen
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Børn og Ungeudvalget Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk