Tina Mandrup (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Udvalget for Børn & Ungdom
Ungdomsskolens bestyrelse (stedfortræder for Søren Bo Hansen)
Valgbestyrelse med skolebestyrelsesvalg (Allerslev Skole)
Handicaprådet
Bestyrelsen for UU Roskilde/Lejre