Thomas Stokholm (I)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Kultur & Fritid 
Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
Internationalt Forum  
UU-Roskilde (Stedfortræder for Tina Mandrup)
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Osted skole)
Handicaprådet (personlig stedfortræder for Carsten Helles Rasmussen)
Bestyrelsen for Produktionsskolen Kohinoor
KLs Delgeretmøde (personlig stedfortræder for Line Jacobsen)