Thomas Bisgaard

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Formand
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Kirke Hyllinge Skole
Handicaprådet Personlig suppleant for Rikke Zwisler Grøndal

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk