Thomas Bisgaard

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Formand
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem til Kirke Hyllinge Skole
Handicaprådet Personlig suppleant for Rikke Zwisler Grøndal