Søren Bo Hansen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Kultur & Fritid
Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Folkeoplysningsudvalget
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Bestyrelsen for Lejre Ungdomsskole 
Børn- og Unge-udvalget
Handicaprådet (stedfortræder for Henning Nielsen)