Ole Møller (F)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Udvalget for Kultur & Fritid
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Folkeoplysningsudvalget (suppleant for Claus Jørgensen)
Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)
Fredningsnævnet
Movias repræsentantskab