Mikael Ralf Larsen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre Formand
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg
Internationalt Forum i Lejre Medlem
KLs repræsentantskab Stedfortræder for borgmesteren
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Den Selvejende Almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig Suppleant
Repræsentantskabet for Aktivitetshuset Kirke Sonnerup Medlem
Roskildehjemmet Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk