Mikael Ralf Larsen (F)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Delegeret ved Kommunalpolitisk Topmøde
Bestyrelsen for Den selvejende almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig (stedfortræder for Leif V. Nielsen)
Handicaprådet (stedfortræder for Christian Plank)
Roskildehjemmet
KL's Delegeretmøde
Kl's repræsentantskab (stedfortræder for Carsten Rasmussen)
Valgbestyrelsen ved kommunale valg