Martin Stokholm

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Erhverv & Turisme Medlem
Job & Arbejdsmarked Medlem
Teknik & Miljø Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Connie Birthe Jensen
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Rikke Zwisler Grøndal
Hvalsø Boligselskab Medlem
Handicaprådet Medlem
ARGO I/S Medlem
Hvalsø Kraftvarmeværk Medlem
Vandoplands-styregruppen (VOS) Medlem
Grundvandskoordinationsforum Medlem
Grønt Råd Medlem
Landdistrikternes Fællesråd Delegeret

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk