Martin Stokholm (A)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Teknik & Miljø
Bestyrelsen for Roskilde Museum   
Grønt Råd
Vandoplands-styregruppen
Hvalsø Kraftvarmeværk 
Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab (Suppleant for Hans Olsen)
Handicaprådet (stedfortræder for Leif V. Nielsen)
Bestyrelsen for den selvejende institution Tadre Mølle
Bestyrelsen for KARA/Novoren I/S (suppleant for Birger Prahl)
Miljørådet for Roskilde Fjord