Marinus Bastian Meiner

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Medlem
Kultur & Fritid Medlem
Andre udvalg
Billedkunstrådet Suppleant
Ungdomsskolens bestyrelse Medlem
Børne og Ungeudvalget Personlig suppleant for Leif V. Nielsen
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Trællerupskolen
UU-Roskilde Medlem
Forretningsudvalget i FORS Holding A/S Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk