Line Jacobsen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Økonomiudvalget
KLs Delegeretmøde
Beredskabskommisionen
Køge-kredsens Valgbestyrelse
Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Udvalg for bygningspræmieringsordning
Vestervangsfonden
Den Selvejende Institution Tadre Møllle