Line Holm Jacobsen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Vestsjællands Brandvæsen Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Fondsbestyrelsen for Vestervang Medlem
Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i kommunen Medlem
Den Selvejende Institution Tadre Mølle Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk