Leif Valdemar Nielsen

1. viceborgmester

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Stedfortræder for borgmesteren
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Mikael Ralf Larsen
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for borgmesteren
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for borgmesteren 
Den Selvejende Almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig Medlem
Ejerforeningen Solvang Medlem
Børn og Ungeudvalget Formand

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk