Leif V. Nielsen (A)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: Formand
Bestyrelsen for Ejerforeningen Solvang  
Handicaprådet  
Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Køge-kredsens Valgbestyrelse (stedfortræder for Carsten Rasmussen)
Bestyrelsen for Den selvejende almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig
KL's Delgeretmøde