Julie Hermind (F)

Medlem af:  
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Børn & Ungdom   
FORS A/S
Lejre Ungdomsskoles Bestyrelse
Børn og Unge-udvalget (suppleant for Grethe N. Saaby)
UU-Roskilde
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Hvalsø Skole)
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder for Carsten Rasmussen)