Jens K. Jensen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Teknik & Miljø   
Grundvandskoordinationsforum 
Miljørådet for Roskilde Fjord   
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder for Line Jacobsen)
Grønt Råd
FORS A/S
Taksationskommissionen (Lov om offentlige veje)
Lejre - Bramsnæs Almennyttige Boligselskab
Køge-kredsens Valgbestyrelse (stedfortræder for Carsten Helles Rasmussen)