Jan Vedel Heine, 1. viceborgmester (I)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen: 1. Viceborgmester
Økonomiudvalget  
Beredskabskommissionen   
Køge-kredsens valgbestyrelse  
Valgbestyrelsen
Kommunekontaktrådet (stedfortræder for Carsten Rasmussen)
Beredskabskommissionen (stedfortræder for Carsten Rasmussen)
Repræsentantskab i SEAS-NVE