Ivan Mott (Ø)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Teknik & Miljø
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Køge-kredsens valgbestyrelse (stedfortræder for Jan Vedel Heine)
Handicaprådet
Grønt Råd