Henning Nielsen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre  
Udvalget for Børn & Ungdom
Børn- og Ungeudvalget (suppleant for Søren Bo Hansen)
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Bramsnæsvigskolen)
Handicaprådet
Folkeoplysningsudvalget (suppleant for Søren Bo Hansen)
Lejre - Bramsnæs Almennyttige Boligselskab (suppleant for Jens K. Jensen)