Grethe Nørtoft Saabye (C)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Erhverv & Turisme
Børn- og Ungeudvalget   
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Kr. Såby-skole)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (stedfortræder for Jan Vedel Heine)
Stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet