Grethe Nørtoft Saabye

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Erhverv & Turisme Medlem
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Bjørn Lykke Sørensen
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Kirke Saaby Skole
Trafikselskabet MOVIA Stedfortræder for borgmesteren 
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Stedfortræder for borgmesteren 
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem
   

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk