Grethe Nørtoft Saabye

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Erhverv & Turisme Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Frederik Dahl
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem til Kirke Saaby Skole
Trafikselskabet MOVIA Stedfortræder for borgmesteren 
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Stedfortræder for borgmesteren 
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem