Flemming Damgaard Larsen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Erhverv & Turisme Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Tina Mandrup
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Line Holm Jacobsen
ROMU Medlem
Handicaprådet Personlig suppleant for Erik Rønnenkamp Holst
Landdistrikternes Fællesråd Delegeret

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk