Flemming Damgaard Larsen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Bestyrelsen for Roskilde Museum
Stedfortræder til Valgbestyrelsen for kommunale valg
KL’s delegeretmøde (stedfortræder for Carsten Helles Rasmusen)