Erik Rønnenkamp Holst

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Børn og Ungeudvalget Personlig suppleant for Tina Mandrup
Handicaprådet Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk