Dorte Kiilerich

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Udvalget for Erhverv & Turisme  Formand
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Bjørn Lykke Sørensen
Landdistrikternes Fællesråd  Delegeret