Claus Jørgensen (F)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Kultur & Fritid
Valgbestyresyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder for Villy Hauritz)
Folkeoplysningsudvalget
Kulturregion Midt- og Vestsjælland