Christian Fjeldsted Andersen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Kultur & Fritid Medlem
Teknik & Miljø Medlem
Andre udvalg
Folkeoplysningsudvalget Medlem
Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Kulturgruppen) Medlem
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Osted Skole
Handicaprådet Medlem
Taksationskommissionen (Lov om offentlige veje) Medlem
Grønt Råd Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk