Carsten Rasmussen

Borgmester

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Borgmester
Økonomiudvalget Formand
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Næstformand
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Sagnlandet Medlem 
Vestsjællands Brandvæsen Formand
Hjemmeværnets distriktsudvalg 2018 - 2021 Medlem
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Formand
ROMU Medlem
Trafikselskabet MOVIA Medlem
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Repræsentant
Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i kommunen Medlem
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem