Carsten Helles Rasmussen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Medlem
Kultur & Fritid Medlem
Andre udvalg
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Tina Mandrup
Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab Medlem
Folkeoplysningsudvalget Personlig suppleant for Christian Fjeldsted Andersen
Ungdomsskolens bestyrelse Stedfortræder for Lotte Greve
Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Kulturgruppen) Suppleant
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Allerslev Skole
Handicaprådet Personlig suppleant for Christian Fjeldsted Andersen
UU-Roskilde Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk