Bjørn Lykke Sørensen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Job & Arbejdsmarked Medlem
Teknik & Miljø Medlem
Økonomiudvalget  Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Handicaprådet Personlig suppleant for Christian Plank
Handicaprådet Personlig suppleant for Ivan Mott
Grønt Råd Medlem
Valgbestyrelse ved skolebestyrelsesvalg, Kirke Saabye Skole Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
KL's delegeretmøde  Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Trafikselskabet Movia Stedfortræder for borgmesteren
Repræsentantskabet i HMN I/S Stedfortræder for borgmesteren
Nationalparken Skjoldungernes Land Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye