Bjørn Lykke Sørensen

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Job & Arbejdsmarked Medlem
Teknik & Miljø Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye
Handicaprådet Personlig suppleant for Christian Plank
Handicaprådet Personlig suppleant for Ivan Mott
Grønt Råd Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk