Birger Prahl (F)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Teknik & Miljø   
Grønt Råd 
Handicaprådet (stedfortræder for Ivan Mott)
KARA/Noveren I/S   
Miljørådet for Roskilde Fjord (stedfortræder for Martin Stokholm)
Grundvandskoordinationsforum
Vandoplands-styregruppen (supplant for Martin Stokholm)
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S