Asta Rasmussen (B)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen  
Udvalget for Job & Arbejdsmarked