Udviklingspuljen

Lejre Kommune ønsker at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organisationsformer og projekter samt evt. særlige temaer. Udviklingspuljen kan søges af såvel godkendte foreninger og aftenskoler som selvorganiserede. Ved selvorganiserede forstås enkeltpersoner og grupper, der tilbyder eller ønsker at tilbyde aktiviteter, som vil kunne udbydes indenfor folkeoplysningslovens rammer.