Formål med politikken

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men en aktiv deltager. Folkeoplysningen bidrager bl.a. til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse og myndiggørelse af borgerne. De selvorganiserede fritidsudøvere er medtænkt i Folkeoplysningsloven, og de har mulighed for at søge tilskud inden for det folkeoplysende område. Det åbner spændende perspektiver for nye aktiviteter og udvikling af samarbejder mellem etablerede foreninger og nye grupper og tilbud.
Folkeoplysningspolitikken skal sikre rammen for et fortsat aktivt fritidsliv i Lejre Kommune. Politikken understøtter og supplerer eksisterende politikker.
Folkeoplysningspolitikken evalueres efter en 4-årig periode.