Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folke-oplysende virksomhed i kommunen.

Folkeoplysningsudvalgets 15 medlemmer er fordelt således: 2 repræsentanter udpeges af Kommunalbestyrelsen, 4 repræsentanter fra aftenskoleforeningerne, 2 repræsentanter fra øvrige foreninger, 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne og 2 repræsentanter fra selvorganiserede grupper.

Valgperioden følger kommunalbestyrelsen. Foreninger og aftenskoler i Lejre Kommune indkaldes til valgmøde efter ny valgperiode for kommunalbestyrelsen.