Budget 2015

Budgetaftale 2015-2018
Politiske budgetbemærkninger 2015-2018
Investeringsoversigt 2 Behandling 2015 2018