Prognose og nøgletal

Se befolkningsprognose for Lejre Kommune og find kommunale nøgletal.

Befolkningsprognose for Lejre Kommune

Befolkningsprognosen er et grundlæggende redskab, når man skal lægge et kommunalt budget.

Prognosen viser den forventede befolkningsudvikling og giver dermed et billede af fremtiden, herunder antallet af fødsler, dødsfald, til- og fraflytning, forventet levealder mm. Prognosen er derfor brugbar, eksempelvis når Kommunalbestyrelsen skal vurdere udgifter til børne- og ældreområdet - på både kort og længere sigt.

Lejre Kommune udarbejder hvert år i marts en opdateret befolkningsprognose for kommunen. Prognosen er baseret på bl.a. fertilitet i kommunen, boligtyper, forventet nybyggeri.

Under 'dokumenter' finder du den aktuelle befolkningsprognose, hvor du kan se udviklingen i kommunen over de seneste år og forventningerne frem til 2029.

Nøgletal

Nøgletal er ligeledes et vigtigt redskab ved tilrettelæggelsen af et budget.

Lejre Kommune benytter nøgletal inden for mange forskellige områder, såsom på børneområdet, trafikområdet mm.

Inden for trafikområdet kan nøgletal eksempelvis indikere, hvor mange mennesker der benytter sig af hvilke offentlige transportmidler i hvilket tidsrum. På den måde kan Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der eventuelt skal indsættes flere busafgange om søndagen, eller om en busrute er ved at blive overflødig.

I boksen i højre side finder du et link til nøgletal, hvor du kan se de seneste tal for Lejre Kommune.