Stil et forslag til lokalpolitikerne

Hvis du vil stille et forslag, skal du skrive dit navn, din adresse og e-mail. Det er kun dit navn, der vil være synligt for andre. Vær opmærksom på, at der går op til fem arbejdsdage, fra du har stillet dit forslag, til det bliver synligt her på siden. Tak for dit forslag. 

Luk alle
Åben alle

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Lejre Kommune dit navn, adresse, e-mail og fødselsdato. Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 12 måneder, efter du har sendt dit forslag.

Stem på et forslag

Herunder kan du læse de mange forslag og stemme på dem, du vil bakke op.

Luk alle
Åben alle

Forslag stillet af Anne-Sofie Aalborg:

Jeg vil gerne foreslå, at Lejre Kommune inspireres af Hjørring Kommunes projekt "Naturkommune" og etablerer flere blomsterenge, samt undgår at slå alt græsset i rabatter og på grønne områder.

Udover at spare penge på græsslåning, hjælpe til med at redde insekt- og fuglelivet, vil kommunen også kunne markedsføre sig som en grøn kommune.

Jeg er sikker på, at de fleste borgere i Lejre Kommune vil tage godt imod et sådant tiltag, og at det vil appellere til flere unge tilflyttere.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 12

Antal stemmer 3. marts: 163. Tallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer. 

Forslag stillet af Marie Rasmussen:

Jeg synes, det kunne være så godt med en skoletandpleje i Hvalsø. Det er så besværligt at komme til Kirke Hyllinge med bus, man er der tit en time, før ens barn har tid, og efter behandling er der ventetid på bussen.

Jeg vil gerne lave et forslag til afstemning for, at dette forslag kan komme til Kommunalbestyrelsen.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 104

Antal stemmer for dette forslag 3. marts: 149

Tallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer. 

Forslag stillet af Jørgen Aanæs:

Lejre Kommune skal arbejde aktivt for og tage initiativ til at få støjen fra Holbækmotorvejen i Lejre Kommune dæmpet, prioriteret ud fra de gældende grænseværdier for støj og have disse som mål for overholdelse. Dette skal gøres via dialog med Vejdirektoratet.

Der kan evt. skaffes dokumentation for problemernes størrelse ved støjmålinger og borgerforespørgsler. Midler er væsentlig hastighedsnedsættelse, ny vejbelægning og støjvægge.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 22

Antal stemmer 3. marts: 486. Tallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer. 

 

Forslag stillet af Thomas Selvig Truelsen:

Beboerne ved og på Karlebyvej i Kirke Hyllinge (indenfor bygrænsen mod St. Karleby) oplever, at motorkøretøjer ikke overholder den maximale tilladte hastighed på 50 km/t. Dette er til stor fare for cyklende børn og andre bløde trafikanter, som krydser og benytter vejen til og fra fritidsaktiviteter i tennisklubben, idrætsklubben - eller blot benytter en af byens stier.

Jeg foreslår hermed etablering af fartdæmpende foranstaltning, når man kører ind og ud af Kirke Hyllinge i lighed med fx Store og Lille Karleby

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 7

Antal stemmer 3, marts: 95. Tallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer. 

Forslag stillet af Per Wigandt Jørgensen:

Trafiksikkerhed gennem Lyndby. Dette spørgsmål er stillet gang på gang år efter år uden at blive behandlet retfærdigt. Vi ønsker stadigvæk fartnedsættende foranstaltninger på Hornsherredvej. Gerne en for kommunen økonomisk løsning. Dette burde være muligt selv uden 650 stemmer.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 38

Antal stemmer 3. marts: 2

Antallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer. 

Forslag stillet af Ronny Steenberg:

Opførelse af bump, chikaner eller andre hastighedsbegrænsende midler på Roskildevej i Hvalsø - på strækningen mellem Solvænget og Raunsbjergvej. Der er meget trafik - og tung trafik - på denne strækning, og der bliver ofte kørt for stærkt.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 0

Antal stemmet 3. marts: 1. Tallet skal lægges sammen med ovenstående antal stemmer.