Internationalt Forum i Lejre

Internationalt Forum i Lejre (IFIL) varetager Lejre Kommunes venskabsbysamarbejde. Udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg og er forankret under Økonomiudvalget.

Internationalt Forum i Lejre Kommune (IFIL) understøtter Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og administrerer kommunens faste pulje afsat til dette formål. IFILs formål er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande.

IFIL arbejder for, at Lejre Kommune skal være kendt for sit internationale samarbejde, der involverer borgerne i kommunen, fra børnehave til plejehjem. Gennem de internationale aktiviteter skal borgerne få kendskab til deres omverden og derved udvikle tolerance, international forståelse, respekt og bevidsthed.

Medlemmer, referater, ansøgningsmateriale med mere:

Luk alle
Åben alle

Medlemmer i Internationalt Forum i Lejre i perioden 2022-2025

På Kommunalbestyrelsesmøde den 23. maj blev medlemmerne af Internationalt Forum I Lejre Kommune (IFIL) godkendt.

IFIL har 10 medlemmer:

Lisbeth Kofoed Kristiansen – Talsi venskabsforening (næstformand)

Erik Mikkelsen – Talsi venskabsforening

Jens P Andersen – repræsentant fra idræts- og foreningslivet (formand)

Lars Hansson – skoleleder Hvalsø skole

Tom E. Thomsen - borgerrepræsentant

Ole Bjørn Hansen – Lejre Idrætsforening

Inga Søberg Olsen - borgerrepræsentant

Carsten Møller - borgerrepræsentant

Klaus Kristiansen -kommunalbestyrelsesmedlem (V)

Ivan Mott - kommunalbestyrelsesmedlem (Ø)

Medlemmerne er valgt for en 4-årig periode.

Strategi for IFIL

IFILs opgaver: 

  • At indstille til oprettelse og godkendelse af nye venskabsforbindelser til vedtagelse i kommunalbestyrelsen
  • At fungere som rådgivende organ for venskabsforbindelserne, herunder at fastholde og udbygge eksisterende venskabsforbindelser
  • At sikre, formidle og fastholde sit formål ved at virke som inspirator og koordinator i opbyggelsen af nye kontakter og venskaber
  • At fungerer som videns- og erfaringsdatabase for institutioner, foreninger og borgere i Lejre, som vil arbejde internationalt
  • At udarbejde en årlig årsberetning, som forelægges Kommunalbestyrelsen IFIL administrerer Kommunalbestyrelsen faste pulje til det internationale arbejde, så det er i overensstemmelse med formålet for IFIL.

Her kan du læse strategien for IFIL

Søg støtte

Internationalt Forum i Lejre støtter projekter, som har et almennyttigt formål inden for det internationale arbejde, og som kommer borgere i Lejre Kommune til gode.

Der ydes i udgangspunktet ikke tilskud til enkeltpersoners rejser og projekter.

Der er fem årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 15. marts, 1. juni, 1. september og 15. november. 

Søg støtte

Kontaktinformationer på IFIL medlemmer

 

Formand:
Jens P. Andersen
40340221 jenspandersen@mail.dk
Næstformand:
Lisbet Kristiansen
23684254  lisbet.kk@mail.tele.dk 
Økonomi:
Erik Mikkelsen
51300694 erik.mikkelsen@mikkeltours.dk
Inga Søberg Olsen 30116046 inga.soeberg.olsen@gmail.com
Tom E. Thomsen 21217335 tom.e.thomsen@afs.org
Carsten Møller 27187550 lermol9184@mailme.dk

Repræsentant for skolerne:
Lars Hansson

29200161 laon@lejre.dk
Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
Ole Bjørn Hansen
20911880 objh52@gmail.com

Kommunalbestyrelsesmedlem:
Klaus Kristiansen

21848412 klakr@lejre.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem:
Ivan Mott

21536285 ivmo@lejre.dk

Kontaktperson i Lejre Kommune
Sigrid M. Rasmussen

20127084 simra@lejre.dk