Grønt Råd

Grønt Råd rådgiver Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, og er et forum for grønne partnerskaber.

Rådet rådgiver Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri i generelle og/eller principielle spørgsmål, der vedrører administration af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Lov om miljømål. Derudover formidler de information inden for disse områder mellem Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri og interesse-, bruger- og erhvervsorganisationer.

Medlemmerne af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri er automatisk medlemmer i Grønt Råd. Formanden for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri er formand for Grønt Råd.