Ældrerådet

Alle kommuner har et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

I Lejre Kommune består Ældrerådet af 7 personer. Du kan se Ældrerådets medlemmer længere nede på siden. 

Kirsten Kornval er formand, og du kan kontakte hende på E-mail: Kirstenkornval75@gmail.com 

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som kontaktperson mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. 

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, fx de årlige budgetter, udbygningsplaner, relevante kvalitetsstandarder og iværksættelse af aktiviteter for ældre. 

Det mener Ældrerådet om: