Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og sundhedsmæssige område, samt på ældreområdet, undtaget sager inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet.

Udvalget har 5 medlemmer. Birgitte Schytte (C) er formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Se dagsordener og referater her.

Medlemmer:

Birgitte Schytte
Parti: Det Konservative Folkeparti

Henning Nielsen
Parti: Venstre

Flemming Damgaard Larsen
Parti: Venstre

Ivan Mott
Parti: Enhedslisten

Connie Birthe Jensen
Parti: Socialdemokratiet