Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det erhvervsmæssige område, udarbejder forslag til planstrategi og kommuneplan i sammenhæng med mål for landsbyudviklingen, samt er tovholder i forhold til nationale og lokale klimamål og – indsatser.

Udvalget har 5 medlemmer. Grethe Saabye (C) er formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Se dagsordener og referater her

Medlemmer:

Grethe Nørtoft Saabye
Parti: Det Konservative Folkeparti

Klaus Kristiansen
Parti: Liberal Alliance

Bente Blumensaat
Parti: Socialdemokratiet

Jens K. Jensen
Parti: Venstre

Susanne Borup
Parti: Socialistisk Folkeparti