Webinar Landsbytimen - Tidligere oplæg

Første webinar - afholdt den 24. februar 2021

Lise Grønbæk fra DGI, fortæller om, hvordan man får flere med og samarbejder omkring landsbyudvikling.

I første webinar landsbytime var vores lokale inspiration fra Ejby, hvor projektet ”Bevæg dig for Livet: Motion, Leg og Samvær” er lykkedes med at mobilisere bredt omkring udvikling af et nyt fælles byrum ved Bramsnæsvighallen. Hør mere om, hvor langt de er, og hvordan de har fået mange gode kræfter med om bord.

Se den første Landsbytime

Se oplægs-materiale fra webinar

Se folder om frivillighed 

Læs mere om perspektiver fra landsbyklyngerne

Andet webinar - afholdt den 24. marts 2021

I anden landsbytime kan du møde Lise Grønbæk fra DGI, der vil dele sin viden om, hvordan man kan sætte retning og arbejde langsigtet og strategisk og samtidig kan holde motivation og momentum ved at arbejde med mindre projekter, hvor man kommer hurtigt fra ide til handling.

Landsbytimens lokale inspiration kommer fra Sæby, hvor projektet ”Vores Vilde Sted”, der har modtaget støtte fra landsbypuljen, er gået i gang med at udvikle natur og biodiversitet i og omkring Sæby med udgangspunkt i landsbyens fællesskaber og lokale ressourcer.

Optaget version af anden Landsbytime vil blive tilgængelig snarest muligt 

Oplæg fra Sæby

Fra idé til handling

Kortlægning af kommunikationskanaler 

Strategiplaner 

Pitch din idé